Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2021. – 2024. gadā

Joma: Kokmateriālu pārvadājumi
Publicēšanas datums : 12.02.2021
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2020_292_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

Iepirkuma priekšmets ir apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu sniegšana.
Kopējais pārvadājamo kokmateriālu minimālais apjoms ir 6 024 480 m3 (seši miljoni divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit kubikmetri) un maksimālais apjoms ir 11 188 320 m3 (vienpadsmit miljoni simts astoņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit kubikmetri) pārvadājamo kokmateriālu.

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

05.12.2024.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

15.03.2021, 13:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā:  https://www.eis.gov.lv.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m