Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā (ELEKTRONISKA PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA)

Joma: Citi ar koksnes produktu ražošanu un piegādi saistīti pakalpojumi
Publicēšanas datums : 05.02.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2019_420_Ak

Iepirkuma priekšmets

Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2019.

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

21.02.2019, 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

 

Elektroniski, reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv.

Iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/16382

 

Ieinteresēto piegādātāju reģistrācija par EIS sistēmas lietotāju ir veicama atbilstoši 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” prasībām. Detalizētāka informācija par reģistrēšanās kārtību ir pieejama EIS sistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON).  

Papildu informāciju par piedāvājuma sagatavošanas procesu un tā ietvaros veicamajām darbībām ir pieejama šādos avotos:

 • interaktīvā apmācība piegādātājiem (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/1254?subsystemCode=KON);
 • sistēmas palīgmateriāls  (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/608?subsystemCode=KON).
 •  

   

  Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

  Esam sertificēti

  SC ISO 50001 m