Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana cirsmās uz zemas nestspējas augsnēm 2019. – 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (ELEKTRONISKA PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA)

Joma: Mežistrāde
Publicēšanas datums : 10.05.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2019_39_Ak

Iepirkuma priekšmets

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana cirsmās uz zemas nestspējas augsnēm.
Kopējais iepirkuma priekšmeta apjoms, par kuru Vispārīgās vienošanās ietvaros var tikt noslēgti iepirkuma līgumi ir:
- krājas kopšanas cirtē 1 000 000 m3 (viens miljons kubikmetri);
- galvenajā cirtē 6 000 000 m3 (seši miljoni kubikmetri).

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

17.06.2019, 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektroniski, reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21214

 

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21214

 

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m