Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Mašinizēta enerģētiskās koksnes ražošanas pakalpojumu sniegšana 2019.-2024.gadā (ELEKTRONISKA PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA)

Joma: Mežistrāde
Publicēšanas datums : 12.03.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2019_38_Ak

Iepirkuma priekšmets

Mašinizēta enerģētiskās koksnes ražošanas pakalpojuma sniegšana, kas ietver enerģētiskās koksnes (t.sk. kokmateriālu) sagatavošanu un pievešanu kopšanas cirtēs, grāvju trasēs, lauksaimniecības zemju un atmežojamās platībās , saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Iepirkuma līguma projektu.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

15.04.2019, 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

 

Elektroniski, reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv.

Iepirkuma dokumenti pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Published/17990

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.


Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m