Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Ostas piestātnes operatoru (stividoru) pakalpojumu sniegšana Liepājā, slēdzot vispārīgās vienošanās

Joma: Citi ar koksnes produktu ražošanu un piegādi saistīti pakalpojumi
Publicēšanas datums : 29.08.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2019_272_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir ostas piestātnes operatoru (stividoru) pakalpojumu sniegšana Liepājā, veicot apaļo kokmateriālu izkraušanu no autotransporta, krautnēšanu, uzglabāšanu ostas piestātnes teritorijā līdz iekraušanai kuģos vai autotransportā, transportēšanu līdz piestātnei, iekraušanu kuģos vai autotransportā.

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2021.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

30.09.2019, 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektroniski, reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv.

Iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26094

Piedāvājuma atvēršana

Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m