iepirkumu sistema

Ostas piestātnes operatoru (stividoru) pakalpojumu sniegšana Liepājā, slēdzot vispārīgās vienošanās

Joma: Citi ar koksnes produktu ražošanu un piegādi saistīti pakalpojumi
Publicēšanas datums : 29.08.2019
Izsludināts

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2019_272_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir ostas piestātnes operatoru (stividoru) pakalpojumu sniegšana Liepājā, veicot apaļo kokmateriālu izkraušanu no autotransporta, krautnēšanu, uzglabāšanu ostas piestātnes teritorijā līdz iekraušanai kuģos vai autotransportā, transportēšanu līdz piestātnei, iekraušanu kuģos vai autotransportā.

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2021.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

30.09.2019, 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektroniski, reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv.

Iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26094

Piedāvājuma atvēršana

Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m