Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumi Vidusdaugavas un Ziemeļlatgales reģionā 2022. gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 11.01.2022
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2022_6_I

Iepirkuma priekšmets

 

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumi Vidusdaugavas un Ziemeļlatgales reģionā 2022. gadā

 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2022

Līguma izpildes vieta

Ziemeļlatgale (MS)

Vidusdaugava (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

21.01.2022, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektroniskā iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/68663

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m