Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Tūrisma vietu uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2023. - 2025.gadā

Joma: Citi pakalpojumi
Publicēšanas datums : 02.01.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2022/424_I

Iepirkuma priekšmets

Tūrisma vietu uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2023. - 2025. gadā iepirkuma daļu sarakstā noteiktajā sadalījumā atbilstoši tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma projektam.

Iepiruma priekšmets sadalīts 7 iepirkuma daļās (skatīt iepirkuma nolikuma 1. pielikumu).

Iepirkuma dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94010

 

 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2025.

Līguma izpildes vieta

Ziemeļlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

17.01.2023, 11:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso