Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Tūrisma vietu labiekārtošana Dienvidlatgales reģionā 2023. gadā

Joma: Cita būvniecība
Publicēšanas datums : 29.12.2022
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2022/423_B

Iepirkuma priekšmets

 

Iepirkuma priekšmets ir tūrisma vietu labiekārtošana Dienvidlatgales reģionā 2023. gadā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Tehniskajai dokumentācijai un būvdarbu līguma projektam.

 

Iepirkuma priekšmets sadalīts 4 iepirkuma daļās (skatīt nolikuma 1. pielikumu).

 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.

 

 

Iepirkuma rezultātā pasūtītājs slēdz būvdarbu līgumu ar Darbu izpildes termiņu atbilstoši pretendenta iesniegtajam Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam.

 

Būvdarbu līguma izpildes vieta atrodas LVM Dienvidlatgales reģionā (skatīt nolikuma 1. pielikumu).

 

Iepirkuma dokumantācija pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94001

 

 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

24.01.2023, 11:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso