Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Dienvidkurzemes reģiona Zvārdes un Pampāļu iecirknī 2023. gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 23.12.2022
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2022/408_B

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, tajā skaitā  kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas pakalpojumu sniegšana, izstrādājot meliorācijas sistēmu trases, Dienvidkurzemes reģionā Zvārdes un Pampāļu iecirkņos 2023. gadā.

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.04.2023.

Līguma izpildes vieta

Dienvidkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

09.01.2023, 10:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso