Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana Zemgales, Dienvidlatgales, Ziemeļlatgales, Dienvidkurzemes un Ziemeļkurzemes reģionā 2022. gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 07.09.2022
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2022/317_I

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)

Ziemeļlatgale (MS)

Zemgale (MS)

Dienvidkurzeme (MS)

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

13.09.2022, 16:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso