Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Vidusdaugavas un Zemgales reģionā 2022. gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 21.06.2022
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2022_214_I

Iepirkuma priekšmets

Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Vidusdaugavas un Zemgales reģionā 2022. gadā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.12.2022.

Līguma izpildes vieta

Vidusdaugava (MS)

Zemgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

04.07.2022, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/84187

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

bm sertification

iso