Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumi 2022. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 17.06.2022
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2022/210_Ak

Iepirkuma priekšmets

Sešu mežsaimniecībai raksturīgu pakalpojumu sniegšana: meža stādīšana 12072 ha apjomā, atjaunoto meža platību papildināšana 1623,8 ha apjomā, atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana 32440 ha apjomā, jaunaudžu kopšana 35398,4 ha apjomā, atjaunoto meža platību aizsardzība 20510,6 ha apjomā un jaunaudžu stumbru aizsardzība 5891,7 ha apjomā, kopā 107 936,5 ha apjomā visā LVM teritorijā iepirkuma daļu sarakstā noteiktajā sadalījumā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un iepirkuma līguma projektam.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

25.07.2022, 12:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumu iesniegšana tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83796

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā "Atvēršana": https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83796

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

bm sertification

iso