Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, ar kausu un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2021. un 2022. gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 26.03.2021
Izsludināts

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2021_80_Ak

Iepirkuma priekšmets

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, ar kausu un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2021. un 2022. gadā. Iepirkuma dokumantācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53998

Pasūtītājs 2021. gada 14. aprīļa plkst. 9:00 tiešsaistē rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, kurā informē par nolikuma noteikumiem, pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī sniedz papildu informāciju, tai skaitā par piedāvājumu iesniegšanu EIS e-konkursu apakšsistēmā, un atbild uz jautājumiem par nolikumu.

Ieinteresētie piegādātāji, kas vēlas tiešsaistē piedalīties ieinteresēto piegādātāju sanāksmē, līdz 2021. gada 12. aprīļa plkst.17:00 informē LVM Mežsaimniecība, Mežkopība mežkopības darbu ekspertu Juri Katreviču, tālrunis: 29830492, elektroniskā pasta adrese: j.katrevics@lvm.lv, nosūtot elektronisko pastu, kurā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu un elektroniskā pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju dalībai ieinteresēto piegādātāju sanāksmē.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

27.04.2021, 12:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m