Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2022. gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 22.12.2021
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2021_368_I

Iepirkuma priekšmets

Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2022. gadā.

Iepirkuma dokumentācija pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/67097

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.12.2022.

Līguma izpildes vieta

Vidusdaugava (MS)

Zemgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

10.01.2022, 11:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m