Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augsnes gatavošana joslās ar disku arklu 2021. – 2024. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 03.08.2021
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2021/200_Ak

Iepirkuma priekšmets

Konkursa priekšmets ir augsnes gatavošana un dabiskās atjaunošanas veicināšana joslās ar disku arklu līdz 8 490 ha apjomā visos LVM reģionos atbilstoši tehniskās specifikācijas  prasībām un vispārīgās vienošanās projektam.

 

Konkursa rezultātā pasūtītājs slēdz vispārīgo vienošanos ar darbības laiku no tās abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2024. gada 31. decembrim.

 

Iepirkuma dokumantācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60782

 

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

03.09.2021, 12:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m