Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana 2021. – 2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 27.05.2021
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2021/160_Ak

Iepirkuma priekšmets

Konkursa priekšmets ir aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pakalpojumi konkursa nolikumā noteiktajā apjomā.

 

Konkursa dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57494

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2023.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

03.08.2021, 12:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumu iesniegšana tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57494

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursu sadaļā "Atvēršana"

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m