Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Mašinizētas meža stādīšanas un augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, ar kausu pakalpojumu sniegšana 2021. – 2023. gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 27.07.2020
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2020_230_Ak

Iepirkuma priekšmets

Mašinizētas meža stādīšanas un augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, ar kausu pakalpojumu sniegšana 2021. – 2023. gadā. Iepirkuma dokumantācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42434.

 

Pasūtītājs 2020. gada 13. augusta plkst. 11.00 LVM administrācijas birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) un tiešsaistē rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, kurā sniedz papildu informāciju par nolikumu, tai skaitā par piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu EIS e-konkursu apakšsistēmā, un atbild uz jautājumiem par nolikumu.

 

Ieinteresētie piegādātāji, kas vēlas tiešsaistē piedalīties ieinteresēto piegādātāju sanāksmē, līdz 2020. gada 11. augusta plkst. 17.00 informē LVM Mežsaimniecība, Mežkopība mežkopības darbu ekspertu Juri Katreviču, tālrunis: 29830492, elektroniskā pasta adrese: j.katrevics@lvm.lv, nosūtot elektronisko pastu, kurā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu un elektroniskā pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju dalībai ieinteresēto piegādātāju sanāksmē.

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

25.08.2020, 12:00 tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m