Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Aizsargžogu ierīkošana Ziemeļkurzemes reģionā 2020.gadā (PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA ELEKTRONISKI)

Joma: Cita būvniecība
Publicēšanas datums : 22.05.2020
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2020_160_B

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir aizsargžogu ierīkošana Ziemeļkurzemes reģiona Usmas, Ventas un Mētru iecirknī un pēc būvdarbu pabeigšanas nepieciešamo darbību veikšana BIS attiecīgā objekta pieņemšanai (atzīme Paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu) .

 

CPV klasifikatora kods: 45342000-6 (nožogojuma uzstādīšana).

Iepirkuma dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/39160

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

23.11.2020

Līguma izpildes vieta

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

03.06.2020, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)

Piedāvājuma atvēršana

2020.gada 3.jūnijā plkst. 11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m