Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2019. – 2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (elektroniska piedāvājumu iesniegšana)

Joma: Meža aizsardzība
Publicēšanas datums : 08.03.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2019_60_Ak

Iepirkuma priekšmets

Konkursa priekšmets ir koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2198000 gab. apjomā, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un vispārīgās vienošanās projektam, lai nodrošinātu jaunaudžu aizsardzības pasākumus pret briežu dzimtas dzīvnieku bojājumiem (mizas bojājumiem), visā Latvijas teritorijā.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.12.2022.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

12.04.2019, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv  Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18192

 

 

 

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā “Atvēršana”.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m