Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augsnes gatavošana un dabiskās atjaunošanas veicināšana ar disku arklu un augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019. – 2023. gadā (ELEKTRONISKA PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA)

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 06.03.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2019_51_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

Konkursa priekšmets ietver trīs pakalpojumu veidus: (1) augsnes gatavošana joslās ar disku arklu 5 826 ha apjomā; (2) augsnes gatavošana, veidojot pacilas, ar rotējošo pacilotāju 6 000 ha apjomā; (3) meža dabiskās atjaunošanas veicināšana 152 ha apjomā, iepirkuma daļu sarakstā noteiktajā sadalījumā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Konkursa priekšmets sadalīts 25 iepirkuma daļās, ņemot vērā iepirkuma daļu apjoma izvietojumu LVM iecirkņos.

Aicinām piedalīties potenciālo sadarbības partneru sanāksmē, kas notiks 2019. gada 21. martā plkst. 11.00 LVM administrācijas birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā). Informēsim par pakalpojumu kvalitātes prasībām un aktualitātēm pakalpojumu sniegšanas kārtībā, kā arī sniegsim papildu informāciju, t.sk. par piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu EIS e-konkursu apakšsistēmā, un atbildēsim uz jautājumiem par nolikumu.

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

10.12.2019., 10.12.2021. un 10.12.2023.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

10.04.2019, 13:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

 

Piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv

Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17993

 

 

 

 

 

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā “Atvēršana”

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m