Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augsnes gatavošana joslās ar disku arklu Rietumvidzemes reģionā 2019.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 26.09.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2019_322_I

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir augsnes gatavošana joslās ar disku arklu Rietumvidzemes reģionā 204 ha apjomā.

CPV klasifikatora kods: 77231600-4 (apmežošanas pakalpojumi), pakalpojumu kategorijas Nr. 27.

 

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/27711

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

15.12.2019

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

07.10.2019, 16:00 darba dienās no 08.30-12.30 un 13.00 -17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" Rietumvidzemes klientu centrā, Vanagu ielā 2, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m