Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019.-2021.gadā (ELEKTRONISKA PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA)

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 13.06.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2019_215_Ak

Iepirkuma priekšmets

Konkursa priekšmets ir augsnes gatavošana, veidojot pacilas, ar rotējošo pacilotāju 1 950 ha apjomā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par pilnu Konkursa priekšmeta apjomu.

Paredzamais līguma izpildes termiņš

10.12.2021.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

22.07.2019, 13:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS- e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv

Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22978

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā "Atvēršana"

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m