Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, 2019.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (ELEKTRONISKA PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA)

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 28.03.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2019_106_Ak

Iepirkuma priekšmets

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, 2019.-2023.gadā  900 ha apjpomā visā Latvijā, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Iepirkuma dokumentācija pieejama AS "Latvijas valsts meži" pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19033

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

4 gadi no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

07.05.2019, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektroniski, reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv.

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m