iepirkumu sistema

Repelentu un koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2017. gadā

Joma: Meža aizsardzība
Publicēšanas datums : 13.04.2017
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2017_71_Ak

Iepirkuma priekšmets

Konkursa priekšmets ir četru dažādu repelentu: „Plantskydd” – 3 457 kg, „Cervacol Extra” – 76 175 kg, „Trico” – 12 650 l un “WAM Extra” – 3 865 kg apjomā un koku stumbru aizsargspirāļu 449 400 gab. apjomā piegāde, lai nodrošinātu jaunaudžu aizsardzības pasākumus pret briežu dzimtas dzīvnieku bojājumiem atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

02.10.2017.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

17.05.2017, 11:00 darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Pretendenti iesniedz piedāvājumus Pasūtītāja birojā: Vaiņodes ielā 1, Rīgā, LV –1004, vai nosūta pa pastu.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanai Pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek Pasūtītāja birojā: Vaiņodes ielā 1, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i., 2017.gada 17.maijā plkst.11.00.Esam sertificēti

SC ISO 50001 m