elektronisko iepirkumu sistema

Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums: 20.09.2017
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2017_361_Ak

Iepirkuma priekšmets

Konkursa priekšmets ir četru šādu mežsaimniecībai raksturīgu pakalpojumu sniegšana: meža stādīšana 11 124 ha apjomā, atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana 36 314 ha apjomā, jaunaudžu kopšana 43 175 ha apjomā un atjaunoto meža platību aizsardzība 20 562 ha apjomā, kopā 111 175 ha apjomā visā LVM teritorijā iepirkuma daļu sarakstā noteiktajā sadalījumā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un iepirkuma līguma projektam.

 

Konkursa priekšmets ir sadalīts 324 iepirkuma daļās, ņemot vērā iepirkuma līguma izpildes termiņu un iepirkuma daļu 2018. gada apjoma izvietojumu plānošanas vienībās.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2018. un 31.12.2022.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

24.10.2017, 11:00 darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Līdz 2017.gada 24. oktobrim plkst. 11.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00) piedāvājumu nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi LVM Rīgas birojā: Vaiņodes ielā 1, Rīgā, LV-1004.

 

Līdz 2017. gada 23. oktobrim plkst. 11.00 pretendents pēc savas izvēles piedāvājumu var iesniegt kādā no LVM reģionu klientu centriem:

 

LVM reģionu klientu centri Adrese
Rietumvidzemes reģiona klientu centrs Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
Austrumvidzemes reģiona klientu centrs Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
Dienvidlatgales reģiona klientu centrs Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Ziemeļlatgales reģiona klientu centrs “Mežrozes”, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604
Vidusdaugavas reģiona klientu centrs Blaumaņa iela 3, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113
Zemgales reģiona klientu centrs Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007
Dienvidkurzemes reģiona klientu centrs “Boju muzejs”, Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3456
Ziemeļkurzemes reģiona klientu centrs Parka iela 1, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek LVM Rīgas birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i., 2017. gada 24. oktobrī plkst.11.00.

 

Pasūtītājs LVM reģionu klientu centros rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmes, kurās informē par aktualitātēm pakalpojumu sniegšanas kārtībā, sniedz papildu informāciju un atbild uz jautājumiem par Konkursa nolikumu.

 

Sanāksmes laiks Sanāksmes vieta Sanāksmes vietas adrese
2017.gada 3. oktobrī plkst.10.00 Ziemeļkurzemes reģiona klientu centrs Parka iela 1, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
2017.gada 4. oktobrī plkst.10.00 Austrumvidzemes reģiona klientu centrs Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
2017.gada 4. oktobrī plkst.10.00 Zemgales reģiona klientu centrs Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007
2017.gada 5. oktobrī plkst.10.00 Rietumvidzemes reģiona klientu centrs Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagsts, Burtnieku novads, LV-4219
2017.gada 6. oktobrī plkst.10.00 Ziemeļlatgales reģiona klientu centrs “Mežrozes”, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604
2017.gada 9. oktobrī plkst.10.00 Vidusdaugavas reģiona klientu centrs Blaumaņa iela 3, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113
2017.gada 9. oktobrī plkst.10.00 Dienvidkurzemes reģiona klientu centrs “Boju muzejs”, Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3456
2017.gada 10. oktobrī plkst.10.00 Dienvidlatgales reģiona klientu centrs Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316


Papildinājumi

21 • 02 • 2018
31 • 01 • 2018
31 • 01 • 2018
31 • 01 • 2018
20 • 12 • 2017
20 • 12 • 2017
20 • 12 • 2017

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m