elektronisko iepirkumu sistema

Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2017. – 2021.gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums: 07.10.2016
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS_MK_2016_480_Ak

Iepirkuma priekšmets

Konkursa priekšmets ir četru mežsaimniecībai raksturīgu pakalpojumu sniegšana: meža stādīšana 14 000 ha apjomā, atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana 53 047,1 ha apjomā, jaunaudžu kopšana 19 868,2 ha apjomā un atjaunoto meža platību aizsardzība 19 369,5 ha apjomā, kopā 106 284,8 ha apjomā visā LVM teritorijā Iepirkuma daļu sarakstā (nolikuma 1.pielikums) noteiktajā sadalījumā atbilstoši tehniskās specifikācijas (nolikuma 16.punkts) prasībām un Iepirkuma līguma projektam (nolikuma 6.pielikums).

Konkursa priekšmets ir sadalīts 351 iepirkuma daļā, ņemot vērā Iepirkuma līguma izpildes termiņu un iepirkuma daļu 2017.gada apjoma izvietojumu plānošanas vienībās.

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2017. un 31.12.2021.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

17.11.2016, 11:00 darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Līdz 2016.gada 17.novembrim plkst.11.00 pretendents piedāvājumu nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi LVM Rīgas birojā: Vaiņodes ielā 1, Rīgā, LV-1004.

 

Līdz 2016.gada 16.novembrim plkst.11.00 pretendents pēc savas izvēles piedāvājumu var iesniegt kādā no LVM reģionu klientu centriem:

 

LVM reģionu klientu centri Adrese
   
Rietumvidzeme Rīgas iela 103, Valmiera, LV-4201
Austrumvidzeme Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
Dienvidlatgale Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Ziemeļlatgale Mežrozes, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604
Vidusdaugava Blaumaņa iela 3, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113
Zemgale Liepu iela 8, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3001
Dienvidkurzeme “Boju muzejs”, Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3456
Ziemeļkurzeme Upes iela 4, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks LVM Rīgas birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2016.gada 17.novembrī plkst.11.00.

 

Pasūtītājs LVM reģionu klientu centros rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmes, kurās informē par aktualitātēm pakalpojumu sniegšanas kārtībā, sniedz papildu informāciju un atbild uz jautājumiem par Konkursa nolikumu.

 

 

Sanāksmes laiks Sanāksmes vieta Sanāksmes vietas adrese

2016.gada 1.novembrī plkst.10.00

Rietumvidzeme

Rīgas iela 103, Valmiera, LV-4201

2016.gada 20.oktobrī plkst.10.00

Austrumvidzeme

Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

2016.gada 25.oktobrī plkst.10.00

Dienvidlatgale

Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu novads,   LV-5316

2016.gada 28.oktobrī plkst.10.00

Ziemeļlatgale

Mežrozes, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604

2016.gada 21.oktobrī plkst.10.00

Vidusdaugava

Blaumaņa iela 3, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

2016.gada 27.oktobrī plkst.10.00

Zemgale

Liepu iela 8, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3001

2016.gada 19.oktobrī plkst.10.00

Dienvidkurzeme

“Boju muzejs”, Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3456

2016.gada 2.novembrī plkst.10.00

Ziemeļkurzeme

Upes iela 4, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

 

 

 
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m