Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmas “Purva ceļa sistēma” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā

Joma: Projektēšana
Publicēšanas datums : 16.01.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2019_5_I

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmas “Purva ceļa sistēma” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales  reģionā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.08.2019.

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

28.01.2019, 11:30 Darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Pretendents piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2019.gada 28.janvāra plkst.11:30. Piedāvājums nedrīkst būt šifrēts.

Saite, kur EIS pieejami iepirkuma dokumenti:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15918

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu Pasūtītājs nepieņems un neatvērtu izsniegs vai nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

Piedāvājuma atvēršana

 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Pasūtītāja birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) tūlīt pēc Nolikuma 17.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.

 

Papildinājumi

12 • 02 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m