Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmas “Mucukolna masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

Joma: Projektēšana
Publicēšanas datums : 14.01.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2019_2_Ak

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmas “Mucukolna masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.08.2019.

Līguma izpildes vieta

Ziemeļlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

04.02.2019, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Pretendents piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2019.gada 4.februāra plkst.11:00. Piedāvājums nedrīkst būt šifrēts.

Saite, kur EIS pieejami iepirkuma dokumenti:

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15691

 

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu Pasūtītājs nepieņems un neatvērtu izsniegs vai nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

Piedāvājuma atvēršana

 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Pasūtītāja birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) tūlīt pēc Nolikuma 18.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.

 

Papildinājumi

18 • 02 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m