Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža autoceļa “Lāči-Babri” remontdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā

Joma: Meža autoceļi
Publicēšanas datums : 21.02.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_80_B

Iepirkuma priekšmets

Meža autoceļa “Lāči-Babri” remontdarbi

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.08.2018.

Līguma izpildes vieta

Ziemeļlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

08.03.2018, 16:00 8:30-17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam (adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) līdz 2018.gada 8.marta plkst.16.00. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam ir jābūt piegādātam norādītajā pasūtītāja adresē līdz noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiks rīkota. Piedāvājumi tiks atvērti iepirkuma komisijas sēdē pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.Papildinājumi

09 • 03 • 2018

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m