elektronisko iepirkumu sistema

Meža meliorācijas sistēmas "Popuļu masīvs" būvprojekta izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

Joma: Projektēšana
Publicēšanas datums : 21.12.2018
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_440_I

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmas "Popuļu masīvs" būvprojekta izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2019-09-10

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

15.01.2019, 14:00 Darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam (adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) līdz 2019.gada 15.janvāra plkst.14:00.

Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam ir jābūt piegādātam norādītajā pasūtītāja adresē līdz noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiks rīkota. Piedāvājumi tiks atvērti iepirkuma komisijas sēdē.Esam sertificēti

SC ISO 50001 m