Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmas "Popuļu masīvs" būvprojekta izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

Joma: Projektēšana
Publicēšanas datums : 21.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_440_I

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmas "Popuļu masīvs" būvprojekta izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2019-09-10

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

15.01.2019, 14:00 Darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam (adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) līdz 2019.gada 15.janvāra plkst.14:00.

Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam ir jābūt piegādātam norādītajā pasūtītāja adresē līdz noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiks rīkota. Piedāvājumi tiks atvērti iepirkuma komisijas sēdē.Papildinājumi

23 • 01 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m