Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmas "Spaļenieki" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Joma: Meža meliorācijas sistēmas
Publicēšanas datums : 19.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_428_Ak

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmas "Spaļenieki" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2019-10-31

Līguma izpildes vieta

Vidusdaugava (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

17.01.2019, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Pretendents piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2019.gada 17.janvāra plkst.11:00.

Saite, kur EIS pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15351

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu Pasūtītājs nepieņems un neatvērtu izsniegs vai nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

 

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Pasūtītāja birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) tūlīt pēc Nolikuma 18.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.

Papildinājumi

12 • 03 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m