Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Dienvidlatgales reģionā

Joma: Meža autoceļi
Publicēšanas datums : 20.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_424_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

Iepirkuma daļa

Objekta nosaukums

Apjoms (km)

Būvdarbu veids

Būvdarbu uzsākšanas termiņš

Darbu izpildes un naudas plūsmas grafikā noteikto 1.a kārtas darbu izpildes termiņš

Būvdarbu pabeigšanas termiņš

1

Strazdu ceļš

5.047

būve

01.07.2019

29.11.2019

31.07.2020

2

Jaunais plantācijas ceļš

2.525

pārbūve

01.03.2019

28.06.2019

30.08.2019

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.07.2020., 30.08.2019.

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

15.01.2019, 11:00 8.30-17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Pretendents piedāvājumu sagatavo un iesniedz līdz 2019.gada 15.janvāra plkst. 11.00 tikai elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu Pasūtītājs nepieņems un neatvērtu izsniegs vai nosūtīs atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājums nedrīkst būt šifrēts.

Saite, kur EIS pieejami iepirkuma dokumenti:

 

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15375

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Pasūtītāja birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) tūlīt pēc Nolikuma 18.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.

Papildinājumi

12 • 02 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m