Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Joma: Meža autoceļi
Publicēšanas datums : 13.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_423_B

Iepirkuma priekšmets

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā.

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2019-10-15

Līguma izpildes vieta

Zemgale


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

10.01.2019, 17:00 08:30 -17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam (adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) līdz 2019.gada 10.janvāra plkst.17:00.

Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam ir jābūt piegādātam norādītajā pasūtītāja adresē līdz noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiek rīkota.

Piedāvājumi tiek atvērti iepirkuma komisijas sēdē.Papildinājumi

07 • 03 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m