Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu RIETUMVIDZEMES reģionā

Joma: Meža autoceļi
Publicēšanas datums : 19.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_417_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu RIETUMVIDZEMES reģionā

Kopējais iepirkuma priekšmeta apjoms: 3,424 km. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 iepirkuma daļās.

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2019-10-31

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

15.01.2019, 11:30

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

 

Pretendents piedāvājumu sagatavo un iesniedz tikai elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz 2019.gada 15.janvāra plkst.11:30.

Saite, kur EIS pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15359

 


 

 

Piedāvājuma atvēršana

 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Pasūtītāja birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumui tiks atvērti vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”. Pasūtītājs publicēs EIS e-konkursu apakšsistēmā izveidoto pretendentu un to iesniegto piedāvājumu apkopojumu (pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un finanšu piedāvājumā uz attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu norādītā cena (EUR) bez PVN).

 

Papildinājumi

12 • 02 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m