Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Par komplekso meža autoceļa “Gobas ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Buku mežs” būvdarbu veikšanu Rietumvidzemes reģionā

Joma: Meža autoceļi
Publicēšanas datums : 19.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_416_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

Par komplekso meža autoceļa “Gobas ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Buku mežs” būvdarbu veikšanu Rietumvidzemes reģionā

 

 

Kopējais iepirkuma priekšmeta apjoms: meža autoceļa būvdarbi – 1,713 km, meža meliorācijas sistēmas būvdarbi – 312 ha un mežizstrādes pakalpojums ar paredzamo izcērtamo kokmateriālu apjomu – 913 m3

 

 

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2019-10-31

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

10.01.2019, 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Pretendents piedāvājumu sagatavo un iesniedz tikai elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz 2019.gada 10.janvāra plkst.10:00.

Saite, kur EIS pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15370

 

 

 

 

Piedāvājuma atvēršana

 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Pasūtītāja birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumui tiks atvērti vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”. Pasūtītājs publicēs EIS e-konkursu apakšsistēmā izveidoto pretendentu un to iesniegto piedāvājumu apkopojumu (pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un finanšu piedāvājumā norādītā cena (EUR) bez PVN).

 

Papildinājumi

12 • 02 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m