Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmas “Pastapurvs” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Joma: Meža meliorācijas sistēmas
Publicēšanas datums : 10.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_411_B

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmas “Pastapurvs” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā.

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2019-08-30

Līguma izpildes vieta

Vidusdaugava (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

21.12.2018, 15:00 08:30 - 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam līdz 2018.gada 21.decembra plkst.15:00, Pasūtītāja telpās – Vaiņodes ielā 1, Rīgā, LV – 1004, personīgi vai atsūtot pa pastu.

Pasta sūtījumam jābūt piegādātam norādītajā Pasūtītāja adresē līdz augstāk noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiek rīkota.

Piedāvājumi tiek atvērti iepirkuma komisijas sēdē.Papildinājumi

26 • 02 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m