iepirkumu sistema

Par meža autoceļa “Ķauķu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā

Joma: Meža autoceļi
Publicēšanas datums : 05.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_405_B

Iepirkuma priekšmets

Par meža autoceļa “Ķauķu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā.

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2019-08-30

Līguma izpildes vieta

Dienvidkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

18.12.2018, 17:00 08:30 - 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam (adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) līdz 2018.gada 18.decembra plkst.17:00.

Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam ir jābūt piegādātam norādītajā pasūtītāja adresē līdz noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiek rīkota.

Piedāvājumi tiek atvērti iepirkuma komisijas sēdē.

 Papildinājumi

31 • 01 • 2019

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m