iepirkumu sistema

Meža meliorācijas sistēmas “Kārļmuižas masīvs” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Joma: Meža meliorācijas sistēmas
Publicēšanas datums : 26.11.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_394_B

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmas “Kārļmuižas masīvs” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2019-10-15

Līguma izpildes vieta

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

07.12.2018, 16:00 Darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam (adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) līdz 2018.gada 7.decembra plkst.16:00. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam ir jābūt piegādātam norādītajā pasūtītāja adresē līdz noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiks rīkota. Piedāvājumi tiks atvērti iepirkuma komisijas sēdē.Papildinājumi

14 • 12 • 2018

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m