Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmu “Lubānas masīvs-1” un “Lubānas masīvs-2” pārbūve LVM Ziemeļlatgales reģionā

Joma: Meža autoceļi
Publicēšanas datums : 26.11.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_388_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

Iepirkuma daļa

Meža iecirknis

Meža meliorācijas sistēma

Iepirkuma priekšmeta apjoms, ha

Mežizstrādes pakalpojuma paredzamais izcērtamo kokmateriālu apjoms (m3)

Vēlamais termiņš būvdarbu uzsākšanai

Termiņš būvdarbu pabeigšanai

1.

Madonas

Lubānas masīvs-1

Lubānas novads, Indrānu pagasts

800

1 294

01.02.2019

30.08.2019

2.

Madonas

Lubānas masīvs-2

Lubānas novads, Indrānu pagasts un Madonas novads, Ošupes pagasts

600

5 825

01.02.2019

30.09.2019

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.09.2019.

Līguma izpildes vieta

Ziemeļlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

17.12.2018, 11:00 8.30-17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Pretendents piedāvājumu sagatavo un iesniedz līdz 2018.gada 17.decembra plkst. 11.00 tikai elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu Pasūtītājs nepieņems un neatvērtu izsniegs vai nosūtīs atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājums nedrīkst būt šifrēts.

Saite, kur EIS pieejami iepirkuma dokumenti:

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14908

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Pasūtītāja birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) tūlīt pēc Nolikuma 18.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.

Papildinājumi

25 • 01 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m