iepirkumu sistema

Par meža autoceļa "Biksēja ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģiona Silvas iecirknī

Joma: Meža autoceļi
Publicēšanas datums : 20.11.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_387_B

Iepirkuma priekšmets

Par meža autoceļa "Biksēja ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģiona Silvas iecirknī. Kopējais iepirkuma priekšmeta apjoms: 0, 473 km.

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

15.07.2019

Līguma izpildes vieta

Austrumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

03.12.2018, 14:00 Darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam (adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) līdz 2018.gada 3.decembra plkst.14:00. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam ir jābūt piegādātam norādītajā pasūtītāja adresē līdz noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiek rīkota. Piedāvājumi tiek atvērti iepirkuma komisijas sēdē.Papildinājumi

18 • 12 • 2018

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m