Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža autoceļu atjaunošanas būvdarbi Dienvidlatgales reģionā

Joma: Meža autoceļi
Publicēšanas datums : 29.06.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_244_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

Kopējais iepirkuma priekšmeta apjoms: 8,653 km.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās iepirkuma daļās:

1.daļa MAC "Slīpā stiga", 3,671 km;

2.daļa MAC "Romulīšu ceļš", 4,982 km.

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

20.07.2018, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

 

Pretendents piedāvājumu sagatavo un iesniedz tikai elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Saite, kur EIS pieejami iepirkuma dokumenti:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/12110

 

 

 

 

 

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Pasūtītāja birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumui tiks atvērti vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”. Pasūtītājs publicēs EIS e-konkursu apakšsistēmā izveidoto pretendentu un to iesniegto piedāvājumu apkopojumu (pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un finanšu piedāvājumā uz attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu norādītā cena (EUR) bez PVN).

Papildinājumi

06 • 09 • 2018

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m