Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa “Latvāņu koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana

Joma: Meža autoceļi
Publicēšanas datums : 06.04.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_153_B

Iepirkuma priekšmets

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa “Latvāņu koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

03,08,2018

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

17.04.2018, 16:00 8.30-17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam līdz 2018.gada 17.aprīļa plkst. 16:00 Pasūtītāja birojā – Vaiņodes ielā 1, Rīgā, LV – 1004, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam norādītajā Pasūtītāja adresē līdz augstāk noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiek rīkota. Piedāvājumi tiek atvērti iepirkuma komisijas sēdē.Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m