Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmas “Pelečāre” pārbūves darbu veikšanu Dienvidlatgales reģionā

Joma: Meža meliorācijas sistēmas
Publicēšanas datums : 10.04.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_143_B

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmas “Pelečāre” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā 130 ha

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2018-07di-31

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

23.04.2018, 16:00 Darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam (adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) līdz 2018.gada 23.aprīļa plkst.16:00. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam ir jābūt piegādātam norādītajā pasūtītāja adresē līdz noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiks rīkota. Piedāvājumi tiks atvērti iepirkuma komisijas sēdē.Papildinājumi

30 • 04 • 2018

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m