elektronisko iepirkumu sistema

Meža autoceļu būvprojektu izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Joma: Projektēšana
Publicēšanas datums: 04.10.2017
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2017_405_I

Iepirkuma priekšmets

Meža autoceļu būvprojektu izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2018-07-02

Līguma izpildes vieta

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

16.10.2017, 16:00 Darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam (adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) līdz 2017.gada 16.oktobra plkst.16:00. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam ir jābūt piegādātam norādītajā pasūtītāja adresē līdz noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiks rīkota. Piedāvājumi tiks atvērti iepirkuma komisijas sēdē.Papildinājumi

31 • 10 • 2017

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m