elektronisko iepirkumu sistema

Meža meliorācijas sistēmas "Lubānas masīvs-2" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

Joma: Projektēšana
Publicēšanas datums: 03.10.2017
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2017_404_I

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmas "Lubānas masīvs-2" pārbūves būvprojekta izstrāde 600 ha

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

08.06.2018.

Līguma izpildes vieta

Ziemeļlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

16.10.2017, 16:00 08:30-17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam (adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) līdz 2017.gada 16.oktobra plkst.16:00. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam ir jābūt piegādātam norādītajā pasūtītāja adresē līdz noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiks rīkota. Piedāvājumi tiks atvērti iepirkuma komisijas sēdē.Papildinājumi

24 • 10 • 2017

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m