iepirkumu sistema

Atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017.gadā

Joma: Meža aizsardzība
Publicēšanas datums : 09.08.2017
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM AV_2017_339_I

Iepirkuma priekšmets

Atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017.gadā. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 (sešās) iepirkuma daļās.

 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.10.2017.

Līguma izpildes vieta

Austrumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

22.08.2017, 14:00 darba dienās no 08.30-12.30 un 13.00 -17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

AS "Latvijas valsts meži" Austrumvidzemes reģiona klientu centrs: “Mežsaimniecība”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729.Papildinājumi

24 • 08 • 2017

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m