Pilnvaru termiņš: 06.05.2017. - 05.05.2022.

Ieņemamais amats šobrīd:

AS “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs.

Iepriekšējā profesionālā pieredze:

AS “Latvijas valsts meži” iepriekš bijis valdes loceklis, viceprezidents, arī valdes priekšsēdētāja vietnieks, viceprezidents. Strādājis Valsts meža dienestā par valsts galveno virsmežzini, SIA "Silva" izpilddirektora amatā un Saldus MRS galvenā inženiera amatā.

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, profesionālais maģistra grāds mežinženieru specialitātē, inženiera tehnologa kvalifikācija.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.