Bioekonomika LVM3

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas” un Valsts izglītības satura centru aicina vidusskolēnus piedalīties jaunā stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīs, pētīs dabā un risinās jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu. Stipendiju fonds - 1500 eiro!

 Konkursa nolikums 

Noskaidroti veiksmīgākie videovēstījumi LVM Bioekonomikas skolā, kurus jaunieši no visas Latvijas veidoja par godu ANO Starptautiskajai Meža dienai. Labāko videovēstījumu autori saņems stipendijas no AS "Latvijas valsts meži", kā arī specbalvas no biedrības "Zaļās mājas". Rezultātus noteica kompetentas žūrijas vērtējums, kā arī iespaidoja publiskais balsojums internetā.

 Konkursa 3. kārtas kopvērtējums. 

Konkursa 1. kārtā jauniešiem bija jārada plakāts par tēmu "Kas ir bioekonomika?". Pēc plakāta izveides, balstoties uz savām zināšanām, jauniešiem bija iespēja paplašināt redzesloku, dodoties vienas dienas ekspedīcijā 24. februārī uz LVM apsaimniekotajiem mežiem kopā ar pieredzējušiem nozares ekspertiem. Uzkrātās zināšanas un jaunie iespaidi bija lietderīgi video vēstījuma izveidē ANO Starptautiskajā Meža dienā, kam bija izšķirošana loma stipendijas ieguvē “LVM Bioekonomikas skolā”.

plakats

 Lejupielādēt plakātu 

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un apzīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgtā cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību.

Biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps Ceplis skaidro: "Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ceram, ka stipendiju konkurss par šo tēmu mudinās jauniešus apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās praksē, iesaistoties labākas pasaules veidošanā".

 

 

Mācību materiāli:

 

 Praktiski piemēri, kā bioekonomiku mācīt skolās (angļu valodā)