Bioekonomikas jaunuma zinas banneris copy copy

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris" un Valsts izglītības satura centru aicina vidusskolēnus piedalīties stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīs, pētīs dabā un risinās jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu. Stipendiju fonds 2018. gadā - 1700 eiro!

 Konkursa nolikums 2018. gadam 

 Konkursa 1. kārtas reģistrācijas anketa 

Konkursa 1. kārtā jauniešiem ir līdz 31. janvārim jārada plakāts par tēmu "Kas ir bioekonomika?". Pēc plakāta izveides, jauniešiem ir iespēja paplašināt savu redzesloku, dodoties vienas dienas ekspedīcijā 23. februārī uz LVM apsaimniekotajiem mežiem un AS "Latvijas Finieris" rūpnīcām kopā ar nozares ekspertiem. Uzkrātās zināšanas un jaunie iespaidi noderēs video vēstījuma izveidē ANO Starptautiskajā Meža dienā, kam būs izšķirošana loma stipendijas ieguvē “LVM Bioekonomikas skolā”.

 Lejupielādēt konkursa plakātu. 

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un apzīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgtā cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību.

Biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps Ceplis skaidro: "Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ceram, ka stipendiju konkurss par šo tēmu mudinās jauniešus apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās praksē, iesaistoties labākas pasaules veidošanā".

2017. gada LVM Bioekonomikas skolas stipendiju ieguvēji.  

 

Mācību materiāli:

 

 Praktiski piemēri, kā bioekonomiku mācīt skolās (angļu valodā)