prakase-04-26-021

AS „Latvijas valsts meži” sadarbojas ar izglītības iestādēm, nodrošinot ar mežsaimniecību saistīto programmu audzēkņiem iespēju iegūt praktiskas iemaņas nākotnes profesijas apguvē.

Ar izglītības iestādēm noslēgtie sadarbības līgumi paredz regulāras prakses programmas, kas ir neatņemama studiju procesa sastāvdaļa.

Par prakses iespējām AS „Latvijas valsts meži” interesējies savas augstskolas karjeras centrā vai sazinies ar mums.