AS “Latvijas valsts meži” esot atbildīga par valsts meža kapitāla ilgtspējīgu apsaimniekošanu, savā darbībā ir noteikusi mērķi veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības koksnes produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas, kā arī būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim. Lai sasniegtu šos mērķus, kopš uzņēmuma izveidošanas AS “Latvijas valsts meži”, ieguldot vidēji gadā 0,2%-0,5% no apgrozījuma, ir organizējusi un finansējusi zinātnisko izpēti meža kapitāla vērtības palielināšanai, izpētes rezultātus publiskojot.
Jaunākie
...

Pētījums “Pelnu izmantošana meža autoceļos” tapis sadarbojoties Rīgas Tehniskajai universitātei, AS “Latvijas Valsts meži ” un SIA “FORTUM Latvia”. Šī pētījuma otrā etapa mērķis ir veikt laboratorijas testus BKV pelnu – grants un dolomīta šķembu optimālajiem maisījumiem, lai noskaidrotu maisījuma tūlītējās (iestrādājamības) īpašības, kā arī stiprības un stinguma rādītājus pēc 7 un 28 dienu

...

Starpatskaite sagatavota par zinātniski pētnieciskā līgumdarba “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei” 2016. gada darba uzdevumu izpildi. Pārskata periodā selekcijas darbi turpināti saskaņā ar „Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas darba programmu a/s „Latvijas valsts meži” 30

...

Šīs darbu programmas ietvaros izpēte tiek veikta dažādos telpiskos un laika mērogos, gan identificējot vēsturiskus pētījumu objektus un novērtējot tajos pirms vairākām desmitgadēm veiktu pasākumu ietekmi, gan turpinot monitoringu parauglaukumos, kas ierīkoti pirms 3-5 gadiem, gan arī uzsākot pētījumus ainavas līmenī, izmantojot modeļteritorijas mežainos ūdensobjektu sateces baseinos. Pētījumu

...
Izvēlieties pētījumu un publikāciju jomu
 Jaunie produkti
 Stādi
 Sēklas
 Mežkopība
 Mežizstrāde
 Meža ceļi
 Pārvadājumi
 Vide
 CO2
 Meža apsaimniekošana
 Izpētes pasūtījumi
Publikācijas (1) Hronoloģiskā secībā
...
Visas publikācijas
Inovācijas transporta efektivitātes uzlabošanai kokmateriālu pārvadājumos
Inovācijas transporta efektivitātes uzlabošanai kokmateriālu pārvadājumos

Efektīva un konkurētspējīga transporta sistēma ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem valsts ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanai.

Efektīva un konkurētspējīga transporta sistēma ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem valsts ekonomiskās un sociālās attīstības

...
Joma:  Pārvadājumi
Projekti un pētījumi (5) Hronoloģiskā secībā
...
Visas publikācijas
Apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļu sastāvu ietekmes uz ceļu infrastruktūru izvērtēšana
Apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļu sastāvu ietekmes uz ceļu infrastruktūru izvērtēšana
Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide
Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide

Saudzīga meža ceļa lietošana var ietaupīt meža īpašnieka līdzekļus, samazinot ceļa uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas. Lai palīdzētu meža ceļus izmantot saudzīgi, 2009.gada aprīlī tika uzsākts pētījums „Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide (kompleksais meža autoceļu

...
Samazināts riepu spiediens uz zemas nestspējas ceļiem (CTI)
Samazināts riepu spiediens uz zemas nestspējas ceļiem (CTI)

CTI ir Transporta līdzekļa papildus aprīkojums, kurš nodrošina automatizētu riepu spiediena kontroli veicot pārvadājumus, tādējādi palielinot riepas saskarsmes virsmu ar ceļa klātni un mazinot ceļa klātnes ekspluatācijas pazīmes. AS „Latvijas valsts meži” sadarbībā ar SIA „Meža un koksnes

...
Īslaicīgas lietošanas koka autoceļi
Īslaicīgas lietošanas koka autoceļi

Latvijā meži aizņem apmēram pusi no valsts kopējās teritorijas. No kopējās meža platības apmēram puse atrodas uz mitrām vai nosusinātām augsnēm. Šis apstāklis nosaka, ka mežizstrāde un kokmateriālu pievešana ir iespējama sala apstākļos vai pa izbūvētu meža infrastruktūru. Situācijās, kad

...
Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma attīstības projekts
Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma attīstības projekts

Katrs Latvijas apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma tirgus dalībnieks šobrīd strādā pēc sevis izvēlēta darba organizācijas modeļa. Projekta mērķis: Definēt Latvijas apstākļiem visefektīvāko un no izmaksu viedokļa optimālāko apaļo kokmateriālu pārvadājumu darba organizācijas modeli pie

...
Joma:  Pārvadājumi
Esam sertificēti