AS “Latvijas valsts meži” esot atbildīga par valsts meža kapitāla ilgtspējīgu apsaimniekošanu, savā darbībā ir noteikusi mērķi veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības koksnes produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas, kā arī būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim. Lai sasniegtu šos mērķus, kopš uzņēmuma izveidošanas AS “Latvijas valsts meži”, ieguldot vidēji gadā 0,2%-0,5% no apgrozījuma, ir organizējusi un finansējusi zinātnisko izpēti meža kapitāla vērtības palielināšanai, izpētes rezultātus publiskojot.
Jaunākie
...

 

Pārskatā apkopotas atziņas par pētījumiem, kuri par bērza stādmateriāla audzēšanas un bērza stādījumu ierīkošanas problemātiku veikti laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam. Pētījumu ietvaros veikta kompleksa bērza stādmateriāla ražošanas izpēte AS "Latvijas valsts meži" un AS "Latvijas Finieris" kokaudzētavās, kā arī izvērtēta stādījumu ierīkošanas prakse AS "Latvijas valsts

...

 

Balstoties uz dzīvnieku un augu tauku un eļļu joda skaitļa noteikšanas standarta metodi ISO 3961:2013 “Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value”un modificējot to, ir izstrādāta lauka apstākļiem paredzēta joda skaitļa noteikšanas metode, kas ļauj noteikt, vai konkrētais zāģu ķēžu eļļas paraugs atbilst LR MK Noteikumu Nr. 1117 (14.12.2010.)

...

Šī starpatskaite ir otrā starpatskaite pētījumā “Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā”. Starpatskaite ir sagatavota atbilstoši darba grafikam. Darba materiālā ir atspoguļota pētījuma izpildes metodika, ieskaitot pieeju informācijas analīzei iespējami augstākas ģeogrāfiskās detalizācijas līmenī; pieeju, kas ļauj novērtēt katras

...
Izvēlieties pētījumu un publikāciju jomu
 Jaunie produkti
 Stādi
 Sēklas
 Mežkopība
 Mežizstrāde
 Meža ceļi
 Pārvadājumi
 Vide
 CO2
 Meža apsaimniekošana
 Izpētes pasūtījumi
Publikācijas (1) Hronoloģiskā secībā
...
Visas publikācijas
Inovācijas transporta efektivitātes uzlabošanai kokmateriālu pārvadājumos
Inovācijas transporta efektivitātes uzlabošanai kokmateriālu pārvadājumos

Efektīva un konkurētspējīga transporta sistēma ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem valsts ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanai.

Efektīva un konkurētspējīga transporta sistēma ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem valsts ekonomiskās un sociālās attīstības

...
Joma:  Pārvadājumi
Projekti un pētījumi (5) Hronoloģiskā secībā
...
Visas publikācijas
Apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļu sastāvu ietekmes uz ceļu infrastruktūru izvērtēšana
Apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļu sastāvu ietekmes uz ceļu infrastruktūru izvērtēšana
Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide
Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide

Saudzīga meža ceļa lietošana var ietaupīt meža īpašnieka līdzekļus, samazinot ceļa uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas. Lai palīdzētu meža ceļus izmantot saudzīgi, 2009.gada aprīlī tika uzsākts pētījums „Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide (kompleksais meža autoceļu

...
Samazināts riepu spiediens uz zemas nestspējas ceļiem (CTI)
Samazināts riepu spiediens uz zemas nestspējas ceļiem (CTI)

CTI ir Transporta līdzekļa papildus aprīkojums, kurš nodrošina automatizētu riepu spiediena kontroli veicot pārvadājumus, tādējādi palielinot riepas saskarsmes virsmu ar ceļa klātni un mazinot ceļa klātnes ekspluatācijas pazīmes. AS „Latvijas valsts meži” sadarbībā ar SIA „Meža un koksnes

...
Īslaicīgas lietošanas koka autoceļi
Īslaicīgas lietošanas koka autoceļi

Latvijā meži aizņem apmēram pusi no valsts kopējās teritorijas. No kopējās meža platības apmēram puse atrodas uz mitrām vai nosusinātām augsnēm. Šis apstāklis nosaka, ka mežizstrāde un kokmateriālu pievešana ir iespējama sala apstākļos vai pa izbūvētu meža infrastruktūru. Situācijās, kad

...
Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma attīstības projekts
Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma attīstības projekts

Katrs Latvijas apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma tirgus dalībnieks šobrīd strādā pēc sevis izvēlēta darba organizācijas modeļa. Projekta mērķis: Definēt Latvijas apstākļiem visefektīvāko un no izmaksu viedokļa optimālāko apaļo kokmateriālu pārvadājumu darba organizācijas modeli pie

...
Joma:  Pārvadājumi
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m